Aanpak

Mijn aanpak is breed en holistisch; ik zie mijn cliënt als onderdeel van een geheel die de cliënt wil sturen. Ik wil mijn cliënt leren zien en ervaren hoe de interactie met de omgeving is. Wat beweegt andere spelers? Hoe is daarop in te spelen? Welk gedrag heeft de cliënt nodig om het uiteindelijke doel te bereiken?

Ik ga er van uit dat ervaren mensen onbewust voelen wat zij moeten veranderen; het is vaak een kwestie van bewust worden, het expliciet maken en actie ondernemen. Wat onder de oppervlakte zit moet naar boven worden gehaald.

Ik geloof dat leiders het beste presteren als ze authentiek blijven.

Mijn jarenlange ervaring op managementposities in het bedrijfsleven betekent dat ik de zakelijke context snel kan doorgronden. Dat geeft cliënten vertrouwen. Ik geef geen adviezen, hooguit suggesties.

Proces

In een kennismakingsgesprek stellen we vast welke coachvragen je hebt en kijken of het tussen ons ‘klikt’. Vervolgens hebben we ongeveer zes gesprekken. Er is geen vooropgezet plan voor de gesprekken omdat we concrete, actuele kwesties gebruiken om er van te leren. Wij pellen situaties uit, je ontdekt gevoelens, en leert om jouw gedrag aan te passen terwijl je je zelf blijft. Mijn taak is om je steeds te confronteren met jouw eigen functioneren en hoe jouw gedrag dat van anderen beïnvloedt.

Alles wat wij bespreken is strikt vertrouwelijk. Ik geef geen informatie over onze gesprekken aan anderen, tenzij we dat vooraf hebben afgesproken.