Diensten

Business Coaching

Business Coaching betekent een confrontatie met de harde werkelijkheid en emoties, inzicht krijgen in wat je werkelijk wilt en hoe daar te komen.

Het gaat om de werksituatie: je interactie met mensen om je heen en hoe je daarop reageert, maar ook de organisatie en de actuele business uitdagingen. Het doel is je te helpen ambitieuze prestaties te behalen door zelf-reflectie en dieper inzichten.

Je wordt bewust van je eigen blokkades en hoe ze aan te pakken. Ik confronteer je  met je blinde vlekken en kan je helpen hoe daar mee om te gaan.

Als coach ben ik een actief klankbord: ik hoor aan en ik stel scherpe vragen. Daarmee dwing ik je zaken expliciet te benoemen, al is dat soms moeilijk.

Mijn specialiteiten

Interculturele coaching

Door de globalisering hebben leiders te maken met medewerkers en leveranciers in andere landen, met andere culturen. Dat kan tot frustraties leiden als je niet begrijpt wat de onderliggende redeneringen in de andere culturen zijn. Ik kan je helpen om situaties van een ander perspectief te zien. Ik ben gecertificeerd voor de Intercultural Readiness Check.

Transitie coaching

Bij het veranderen van baan ga je door een proces van loslaten en opnieuw je rol vinden. Transitie coaching spitst zich toe op het voorbereiden van je gedrag in je nieuwe rol. Hoe ga je opstellen tegenover stakeholders, medewerkers en peers? Ga je de organisatie opschudden? Of wordt het evolutie?

Dilemma coaching

Hoe los je zware dilemma’s op? Hier gaat het om het verkennen van de onbewuste aannames of irrationele redeneringen. Maar ook over wat stakeholders cruciaal vinden.

Coaching op strategische ontwikkeling

Het veranderen van de strategie leidt tot veel uitdagingen. Hoe implementeer je verandering om strategische doelen te bereiken? Wat betekent dat voor jouw houding en gedrag? Hoe ga je jezelf als leider opstellen? Hoe spoort de ontwikkeling van de organisatie met je persoonlijke ontwikkeling?

Deep Democracy

‘Deep democracy’ gaat over de wijze van besluitvorming. Het is ‘democratic’ omdat het belang hecht aan alle meningen in de groep. Het is ‘deep’ omdat aandacht wordt besteed aan emoties, waarden en veronderstellingen.

Het leiden van virtuele teams

Hoe geef je leiding aan teamleden op afstand en in andere tijdszones? Hoe geef je feedback? Hoe betrek je ze bij het doel? Hoe bevorder je teamwerk?

Aanpak

Mijn aanpak is breed en holistisch; ik zie mijn cliënt als onderdeel van een geheel die de cliënt wil sturen. Ik wil mijn cliënt leren zien en ervaren hoe de interactie met de omgeving is. Wat beweegt andere spelers? Hoe is daarop in te spelen? Welk gedrag heeft de cliënt nodig om het uiteindelijke doel te bereiken?

Ik ga er van uit dat ervaren mensen onbewust voelen wat zij moeten veranderen; het is vaak een kwestie van bewust worden, het expliciet maken en actie ondernemen. Wat onder de oppervlakte zit moet naar boven worden gehaald.

Ik geloof dat leiders het beste presteren als ze authentiek blijven.

Mijn jarenlange ervaring op managementposities in het bedrijfsleven betekent dat ik de zakelijke context snel kan doorgronden. Dat geeft cliënten vertrouwen. Ik geef geen adviezen, hooguit suggesties.

Proces

In een kennismakingsgesprek stellen we vast welke coachvragen je hebt en kijken of het tussen ons ‘klikt’. Vervolgens hebben we ongeveer zes gesprekken. Er is geen vooropgezet plan voor de gesprekken omdat we concrete, actuele kwesties gebruiken om er van te leren. Wij pellen situaties uit, je ontdekt gevoelens, en leert om jouw gedrag aan te passen terwijl je je zelf blijft. Mijn taak is om je steeds te confronteren met jouw eigen functioneren en hoe jouw gedrag dat van anderen beïnvloedt.

Alles wat wij bespreken is strikt vertrouwelijk. Ik geef geen informatie over onze gesprekken aan anderen, tenzij we dat vooraf hebben afgesproken.

Over mij

Ervaring als coach

voor website

In mijn rol van manager heb ik een coachende stijl ontwikkeld. Vanaf 2001 heb ik mijn coaching competenties verder verbeterd door het volgen van diverse professionele opleidingen, o.a. de opleiding tot executive coach bij de ‘School voor Coaching’.

Mijn cliënten zijn getalenteerde mensen en hebben een sleutelpositie in het bedrijfsleven. De functies variëren van directieniveau en consultants tot project managers en high-potentials.

Met mijn uitgebreide management ervaring kan ik de zakelijke uitdagingen van mijn klanten snel begrijpen. Ik heb aanzienlijke ervaring met het leiden van internationale initiatieven en allianties op het gebied van marketing en ICT. Als strategische denker kan ik over business issues sparren. Ik heb een bijzondere belangstelling voor het coachen van managers bij multinationals met virtuele teams.

Werkervaring bij Air France KLM 1972 – 2008

Bij KLM heb ik diverse management posities vervuld. Laatstelijk was ik Director Air France – KLM Liaison Office met vooral aandacht voor de menselijke aspecten van de fusie tussen Air France en KLM. Daarvoor was ik Director Corporate Strategy & Business Development waarbij ik de KLM Directie strategisch ondersteunde met thema’s zoals partnering, allianties, strategische herpositionering, governance en de jaarlijkse strategische planning cyclus.

Bij Passenger Marketing was ik 13 jaar Director Marketing Channels & Distribution toen ik ook aandeelhoudersverantwoordelijkheid had voor 3 deelnemingen. Eerder had ik management functies bij Information Services, Cargo en Airport Handling. In die functies heb ik leidinggegeven aan strategische veranderingsprojecten.

Persoonlijke eigenschappen

Mensen beschrijven mij als betrokken, toegankelijk, conceptueel analytisch, resultaatgericht, pragmatisch, cultureel sensitief, betrouwbaar en discreet.

Opleidingen

 • Bedrijfskunde, Universiteit Eindhoven, 1966-1972.
 • Management opleiding bij de American Management Association, Chicago.
 • Leergang Coaching, School voor Coaching Leiden, 2002-2003; kwalificatie ‘senior coach’.
 • Executive Coaching, School voor Coaching, Leiden, 2004.
 • Intercultural Competencies and Readiness Check, IBI, Laren, 2008.
 • Global Leadership, Global Coaches Network, Washington, 2009.
 • Cross-cultural Coaching, Rosinski & Company, Brussels, 2009.
 • Deep Democracy, Myrna Lewis, South Africa, 2015.

Passie

Mijn zingeving in het leven is om de wereld een betere plaats te maken voor iedereen om te leven en werken. Ik geef hier invulling aan door mensen te stimuleren om positief te zijn, zichzelf te ontwikkelen, en te zorgen voor zichzelf, anderen en de planeet. Hopelijk draagt mijn coaching indirect bij aan oplossingen voor de grotere vraagstukken van de wereld. In het bijzonder wil ik duurzaam werken door te zorgen voor minimale CO2 uitstoot (zonne-energie en openbaar vervoer). Met mijn inkomsten uit coaching ondersteun ik kleine ondernemers in ontwikkelingslanden in de vorm van microkrediet, zie www.kiva.org.

Partners

Hoewel ik zelfstandig werk, ben ik aangesloten bij de volgende organisaties:

Blog

What is special about Global Leadership?

Is Global Leadership really any different from good leadership in general?

Doesn’t good leadership work anywhere?

Perhaps it does in many cases but I believe that Global Leadership is a specialty.

“Studies estimate that American expatriates have rates of assignment failure as high as 40%, which often results from stress caused by cultural differences and demanding workloads” (Source: WorldWork).

How is Global Leadership different?

Let’s first look at the role of a Global Leader. He/she is a leader in a global organisation with units in many countries for sales, production, etc. That requires balancing between corporate policies and local needs and flavours, across diverse customers, employees and business partners. It means collaborating with each other across boundaries in geography, time zones, language and business cultures. That can be truly challenging at times.

To be effective the global leader needs to capture the creativity of diversity; that requires competences over and above those for the domestic market.

Which competences are particularly important for Global leaders?

The global leader needs a global mindset, a cosmopolitan outlook. She/he needs to be able to take a truly global view of business rather than a domestic view looking outwards, gaining understanding of business in the branch worldwide.

Above all the global leader must be able take a global view on people, accepting that people from different backgrounds work in different ways towards the same goal.

This requires an open mind, a love of learning, curiosity in the world, and, self-reflection.

The effective global leader shows a passion for diversity and a capacity to love and be loved by wide range of people. He/she values fairness, equity and inclusiveness, and, demonstrates it. She/he can manage uncertainty and ambiguity, is willing to take risks and to invite the unexpected.

Four fundamental competences are the foundation for global leadership:

 • Intercultural sensitivity
 • Intercultural communication
 • Building commitment
 • Managing uncertainty

These competences can be measured (www.irc-center.com) and further developed where desirable. As an executive coach with an understanding and experience of global leadership I’m ready to work with you.

 

 

 

How to recognize chronic stress

Some of my clients are under considerable stress. Although a degree of stress is acceptable, chronic stress is damaging for mind and body. Chronic stress is prolonged mental burdening that causes neuro-hormonal imbalances.

How, as a coach, can I tell that a client has chronic stress?

A client suffering with chronic stress will generally feel exhausted, less energetic and have difficulty concentrating. She or he may be having sleepless nights, pain in neck and shoulders and be generally tense. The chronic stress could cause he or she to be overly irritated, worried, impulsive and inflexible. Heavy smoking or drinking can also be a sign.

What can I do as a business coach?

A client in this condition is not in a position to reflect on his or her life and work. The effort is just too much. My best approach is to help the client express the complaints and feelings, to be emphatic and to encourage the client to see a chronic stress therapist.

Dynamic connections

Fashion is constantly changing and that also goes for websites. My previous website started to look old-fashioned and didn’t work properly on smartphones. Time for a new website, designed by my son Martijn @ OrgoneMedia.nl.

The graphical theme of dynamic connections is symbolic for the connections between people: always changing. It also symbolizes my systemic approach to coaching.

The website feels right and is like me: clear, open and structured.